1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

BUNTS SANGHA MUMBAI

MANAGING COUNCIL 2017-2020

TRUSTEES

1.           

 Shri Padmanabha S. Payyade

2.           

 Shri Chandrhas K. Shetty

3.           

 CA Sanjeeva Shetty

4.           

 Shri Praveen Bhoja Shetty

5.           

 Shri B. Vivek Shetty

6.           

 Shri Raghuram Shetty

7.           

 Shri Karnire Vishwanath Shetty

8.           

Shri Shashikiran Shetty

9.           

 Shri H. Shantaram K. Shetty

10.        

 

11.        

 Shri Ulthur Mohandas Shetty

12.        

Shri N. Vivek Shetty

 

13.        

 CA Shankar B. Shetty

 14.

 Shri Mundappa S. Payyade

15.

 Smt. Ranjani Sudhakar Hegde

 

 

 

OFFICE BEARERS

1.           

Shri Padmanabha S. Payayde

President

2.           

Shri Chandrahas K. Shetty

Vice President

3.           

CA Sanjeeva Shetty

Hon. Gen. Secretary

4.           

Shri Praveen Bhoja Shetty

Hon. Treasurer

5.           

Shri Mahesh S. Shetty

Jt. Secretary

6.           

Shri Gunapal R. Shetty Aikala

Jt. Treasurer

 

COMMITTEE CHAIRMEN

1.           

Dr. Prabhakar Shetty B.
Chairman, Regional Coordination (Western Suburb)

2.           

Shri Diwakar Shetty Indrali
Chairman, Regional Coordination (Central Suburb)

3.           

Shri Krishna V. Shetty
Chairman, Catering & Decoration

4.           

Shri Shantaram B. Shetty
Chairman, Buntaravani Magazine

5.           

Shri N. C. Shetty
Chairman, Membership Drive

6.           

Shri Vittal S. Alva
Chairman, Sports

7.           

Shri Karnoor Mohan Rai
Chairman, Literary & Cultural

8.           

CA I. R. Shetty
Chairman, Audit

9.           

CA Ramesh A. Shetty
Chairman, Legal Constitution & Byelaws

10.        

??????
Chairman, Bunts Health Care

11.        

Shri Shivprasad R. Shetty
Chairman, Property Maintanance & Development

12.        

Shri Gautam S. Shetty
Chairman, Information & Technology

13.        

Shri Ravindranath Bhandary
Chairman, Gyan Mandir

14.        

Shri Suresh N. Shetty
Chairman, Marriage Cell

15.        

????
Chairman, E-Employment Exchange

 

 

 

COMMITTEE MEMBERS

1.         

ASHOK M. ADYANTHAYA

2.         

BHASKAR K. SHETTY

3.         

BHASKAR MAHABAL SHETTY

4.         

DINAKARA NANDYAPPA SHETTY

5.         

CHANDRAHAS M. RAI

6.         

AIKALA HARISH  SHETTY

7.         

HARISH SHIVA SHETTY

8.         

JAGANNATH NARAYAN RAI

9.         

JAYARAM N SHETTY KADANDALE

10.      

JAYA A. SHETTY

11.      

LATA P SHETTY

12.      

RAJEEVA MONAPPA BHANDARY

13.      

RAJENDRA S SHETTY

14.      

RATNAKAR SHETTY MUNDKUR

15.      

CA.SADASHIV B. SHETTY

16.      

SANTOSHKUMAR V.  HEGDE

17.      

CA. SATISH NARAYAN SHETTY

18.      

SHANKAR BHOJA SHETTY

19.      

SHASHIDHAR KALU SHETTY

20.      

SHIVRAM G SHETTY

21.      

UDAY NARAYAN SHETTY K

22.      

VIJAYA RAJIVA BHANDARY

 

 

EDUCATION & SOCIAL WELFARE COMMITTEE

1

Chairman

ULTHUR MOHANDAS SHETTY

2

Vice Chairman

SUBBAYA A. SHETTY

3

Secretary

BHASKAR Y. SHETTY (Co-opted)

4

Treasurer

SURESH B. SHETTY (MARATHA)

POWAI EDUCATION COMMITTEE

1

Chairman

CA SHANKAR B. SHETTY

2

Vice Chairman

B. R. SHETTY

3

Vice Chairman

NITYANAND HEGDE

4

Secretary

HARISH VASU SHETTY

5

Treasurer

CA HARISH D. SHETTY

HIGHER EDUCATION COMMITTEE

1

Chairman

N. VIVEK SHETTY

2

Vice Chairman

MAMTA M. SHETTY

3

Vice Chairman

KISHOR KUMAR KUTHYAR

4

Secretary

BHASKAR SHETTY KARNAD

5

Treasurer

CA RAMESH B. SHETTY

 NEW PROJECT EDUCATION COMMITTEE

1

Chairman

MUNDAPPA S. PAYYADE

2

Vice Chairman

YERMAL HARISH SHETTY

3

Secretary

JAYA A. SHETTY

4

Treasurer

CA HARISH HEGDE

 

 

CO-OPTED MEMBERS

1.           

Shri Krishna V. Shetty
Chairman, Catering & Decoration

2.           

Shri Shantaram B. Shetty
Chairman,Buntaravani Magazine

3.   

Shri N. C. Shetty
Chairman, Membership Drive

4.           

Shri Ravindranath Bhandary
Chairman, Gyan Mandir

5.   

Shri Ashok Pakkala

6.           

Shri Diwakar B. Shetty, Kurla

7.   

Shri P. Dhananjay Shetty

8.           

Shri Prasad M. Shetty

9.   

Shri Bhaskar Y. Shetty
Secretary, Edu. & Soc. Welf.

10.        

Shri Vasant N. Shetty

 

 SPEICAL INVITEE

 

ADARSH BALAKRISHNA SHETTY

2.         

ADV. DAYANAND K. SHETTY

 

APPANNA MENAPPA SHETTY

4.         

CA RAMESH BHOJA SHETTY

 

KARUNAKAR MENKA SHETTY

6.         

M. G. SHETTY

 

MANOHAR N SHETTY

8.         

MOHAN VITTAL SHETTY

 

SATISH SHETTY,PENINSULA

10.      

SHRINIVAS SUNDER SHETTY

REGIONAL CHAIRMEN

1

Shri Jagadish Shetty Nandikoor

Chairman,

Navi Mumbai Regional Body

2

Shri Ravindra S. Shetty

Chairman,

Jogeshwari-Dahisar Regional Body

3

Dr. R. K. Shetty

Chairman,

Andheri-Bandra Regional Body

4

Shri Karunakar V. Shetty

Chairman,

Dombivli Regional Body

5

Shri Satish N. Shetty

Chairman,

Bhiwandi-Badlapur Reigonal Body

6

Shri Jayant R. Pakkala

Chairman,

Vasai-Dhanu Regional Body

7

Shri Girish Shetty Tellar

Chairman,

Mira-Bhayandar Regional Body

8

Shri Prakash T. Shetty

Chairman,

City Regional Body

9

CA Vishwanath Shetty

Chairman,

Kurla-Bhandup Regional Body

 

 

 

 MAHILA VIBHAG – OFFICE BEARERS

1

Smt. Ranjani Sudhakar Hegde

Chairperson – Mahila Vibhag

2

Smt. Uma K. Shetty

Vice Chairperson, Mahila Vibhag

3

Smt. Chitra R. Shetty

Hon Secretary, Mahila Vibhag

4

Smt. Asha V. Rai

Hon. Treasurer, Mahila Vibhag

5

Smt. Manorama N. B. Shetty

Jt. Secretary, Mahila Vibhag

6

Smt. Ratna P. Shetty

Jt Treasurer, Mahila Vibhag

 

YOUTH WING – OFFICE BEARERS

1

Shri Sharat V. Shetty
Chairman, Youth Wing

2

Shri Sagar Diwakar Shetty

Vice Chairman, Youth Wing

3

Smt. Anushree Sunil Shetty

Secretary, Youth Wing

4

Shri Nilesh Sadanand Shetty

Treasurer, Youth Wing

5

Shri Vikas Vaman Shetty

Jt.Secretary, Youth Wing

6

Shri Savin Jagdish Shetty

Jt.Treasurer, Youth Wing

 

INVITEES

1.           

Shri Premnath B. Shetty

2.           

Shri Diwakar B. Shetty

3.   

Shri Seetharam Gopal Shetty

4.           

Shri Appanna M. Shetty

5.   

Shri Harish V. Shetty

6.           

Shri Prakash T. Alva

7.   

Shri Harish S. Shetty

8.           

Shri Dinakar N. Shetty

9.   

Shri Prasanna J. Shetty

10.        

Shri Mohan Rai Karnoor

11.

Shri Satish Narayan Shetty

12.        

Shri Vasu Kittanna Shetty

13.

Shri Shantharam K. Shetty

14.        

Shri Manohar Shetty

15.

Shri Rajesh Jaya Shetty

16.        

Shri Anand Shetty (Goenka)

17.

Shri Jayasheela Shetty

18.        

Shri Ravindra Sadhu Shetty

19.

Shri Premnath U. Shetty

20.        

Shri Jayanth R. Pakkala

21.

Shri Tonse Vijaykumar Shetty

22.        

Shri Ashok S. Shetty

23.

Shri Bhaskar Shetty Karnad

24.        

Shri Shivaram S. Shetty

25.

Shri Suresh B. Shetty (Maratha)

26.        

Shri Dayanand Sanjiva Shetty

27.

Shri Pradeep R. Shetty

28.        

Shri Praveen V. Shetty

29.

Shri Jagdish H. Shetty

30.        

Shri Ratnakar G. Shetty

31.

Shri Sachidanand Shetty

32.        

Shri Sanjeeva M. Shetty

33.

Shri Nityanand Gopal Shetty

34.        

CA Ramesh B. Shetty

35.

Shri Damodar D. Shetty

36.        

Shri Suresh B. Shetty

37.

CA Ramesha Shetty

38.        

Shri Mudradi Diwakar Shetty

39.

Shri Raghunath Shetty

40.        

Shri Premnath Shetty Mundkur

41.

Shri Prabhakar Babu Shetty

42.        

Shri Manmatha Ramanna Hegde

43.

Shri Gangadhar A. Shetty

44.        

Shri Ashok V. Shetty

45.

Shri Sadhu B. Shetty

46.        

Smt Lata P. Bhandary

47.

Shri P. Dayanand Shetty

48.        

Shri Suresh B. Shetty

49.

Shri Ramesh G. Shetty

50.        

Shri Vijay Shetty

51.

Smt. Sheera C. Hegde

52.        

Shri Navin S.Shetty

53.

Shri Anilkumar Narayan Shetty

54.        

Shri Harish P. Shetty

55.

Shri Prakash Anand Shetty

56.        

Shri Satish S. Shetty

57.

Smt. Sujai R. Shetty

58.        

Shri Bhaskar D. Shetty

59.

Shri Anand P. Shetty

60.        

Shri Vasant Shetty

61.

Shri Suresh V. Shetty

 

 

 

FacebookTwitterLinkedin